Chí khí anh hùng – [NGỮ VĂN 10][HỌC TRỰC TUYẾN ONLINE MATH]


– Cuộc chia tay đầy lưu luyến bịn rịn của Thúy Kiều và Từ Hải trong Truyện Kiều.
– Hình tượng người anh hùng Từ Hải: vừa là người phi thường, vừa là người mang vẻ đẹp đời thường

Nguồn: https://newlifetowerhalong.com/

Xem thêm: https://newlifetowerhalong.com/category/giao-duc

1 comment

Leave a comment